Bản quyền 3dclass.net - học 3D online từ xa

Các bài viết trên www.3dclass.net , điều thuộc bản quyền của  Mr.Hoàng 3D


Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, chúng tôi xin có một vài điều ngắn liên quan đến bản quyền nội dung tại  www.3dclass.net 
Quy định chia sẻ bài viết
1.     www.3dclass.net  giữ bản quyền toàn bộ nội dung và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
2.     Bạn không được phép sử dụng nội dung trên www.3dclass.net vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
3.      Bạn được phép chia sẻ liên kết đến nhiều người, với điều kiện không được tự ý chỉnh sửa nội dung, hình ảnh...
4.     Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ  www.3dclass.net 


Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn
Tất cả các ấn phẩm quan trọng trong việc phổ biến thương hiệu của blog như Banner, Logo đều được sử dụng độc quyền tại  www.3dclass.net 


Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, một số tác phẩm 3D thiết kế đã được Mr.Hoang đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ, nên khi sử dụng lại các bạn phải cần liên lạc để được sự đồng ý bằng văn bản.

Trân trọng
Mr.Hoang3D

No comments:

Post a Comment