PHÍM TẮT ALT Q, Là chỉnh đơn một vật thể, TRONG 3DSMAX, shortcut Keys #...

No comments:

Post a Comment