Lớp học 3D online


Các khóa học Thiết Kế 3D online , và offline ở SG đã có lịch học mới.
Các nhà thiết kế giỏi 2D mà còn yếu 3D đăng ký tại 3dclass.net nhé
Cập nhật 2 Tuần để hoàn chỉnh kiến thức.

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

No comments:

Post a Comment